Kto nadaje odznakę?

Odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek:
 1) kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki;
 2) organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Wniosek o nadanie odznaki zawiera:

1) dane dawcy krwi:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji;
2) informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub równoważnej ilości jej składników.

Zobacz jak wyglądają nowe wnioski o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Główną zmianą w stosunku do wniosków do tej pory wypełnianych będzie brak pola w którym należało opisywać zasługi na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa. Zanim jednak pobierzesz i wydrukujesz wniosek z naszej strony zapytaj się w swoim punkcie krwiodawstwa czy będzie on potrzebny. Bardzo często centra mają gotowe wnioski dla dawców.

Nowe formularze:

Pobierz wniosek - format pliku .pdf  wniosek pdf

Pobierz wniosek - format pliku .doc  wniosek doc

Wygląd odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" i legitymacji

Odznaka ma kształt sześcioramiennego krzyża o średnicy 35 mm i jest wykonana z metalu w kolorze srebrnym. W dolnej części awersu widnieje krzyż w kolorze czerwonym, nad nim ornament roślinny. Na rewersie napis w sześciu wierszach „HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”. U góry odznaki uszko i kółko do zawieszania na wstążce. Wstążka o szerokości 37 mm jest wykonana z rypsu jedwabnego w kolorze białym, z dwoma błękitnymi pasami.

Wygląd starej legitymacji „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"Wygląd nowej legitymacji „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"Dlaczego dokonano zmian?

Opinie Ministerstwa Zdrowia:

   W ocenie projektodawców i ustawodawców, dotychczasowy obowiązek o którym mowa wcześniej (tj. wykazania zasług), był zbędny. Należy mieć na uwadze, że już samo oddanie 20 litrów krwi lub równoważnej jej ilości stanowi dostateczny powód do otrzymania odznaki Honorowy dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej
Agnieszka Beniuk-Patoła

   Wskutek zmiany ustawy, podstawą nadania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" jest obecnie objętość oddanej krwi lub równoważnych jej składników. To rozwiązanie ma na celu uhonorowanie tych dawców, którzy uzyskali już tytuł i odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” (z którą to odznaką wiążą się określone przywileje dawcy), ale dalej oddają krew.
   W celu uzyskania odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, dawca musi oddać 5 litrów krwi w przypadku, gdy dawcą jest kobieta albo 6 litrów - w przypadku mężczyzny.
   Tymczasem są osoby, które oddały co najmniej 20 litrów krwi. Są też nieliczne przypadki oddania 50, 70 i 90 litrów krwi i więcej. Ponieważ oddanie tak znacznej ilości krwi wymaga czasu, nawet kilkudziesięciu lat, koniecznym stało się określenie, na podstawie jakich dokumentów lub danych oraz źródeł ich pochodzenia, ustala się objętość oddanej krwi.

Uzasadnienie do rozporządzenia
Czytaj więcj

Podaj dalej

Podziel się informacjami ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych lub na maila