Wybierz sposób w jaki nam pomożesz


Honorowe krwiodawstwo


Honorowe krwiodawstwo to zarówno wspaniała idea jak i niezastępowalna metoda leczenia. W Polsce oparte jest na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Człowiek jest jedynym źródłem tego wspaniałego leku. Krew pobierana jest tylko od zdrowych osób po spełnieniu odpowiednich warunków. Z roku na rok obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie na krew i jej składniki w związku z postępem medycyny oraz starzeniem się społeczeństwa. Honorowy dawca przychodząc do punktu krwiodawstwa pomaga w wyzdrowieniu lub bezpośrednio ratuje życie drugiego człowieka. Oddając bezinteresownie krew i jej składniki wspierasz lekarzy w ich codziennej walce o życie pacjentów.

Krew w Polsce może być pobierana przez placówki wchodzące w skład publicznej służby krwi. Tylko te podmioty mają prawo do pobierania i przetwarzania krwi oraz jej składników. Jednak aby dotrzeć do większej liczby osób Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa nie działają same. Współpracują m.in. z organizacjami pozarządowymi czy władzami samorządowymi. Jednak niezaprzeczalnie ideę krwiodawstwa najlepiej propagują swoim przykładem sami honorowi dawcy krwi. Właśnie tacy jak Wy. Co roku potrzebujemy jednak nowych dawców. Liczymy, że pomożesz nam przekonać do oddawania kolejne osoby, którym to zależy na zdrowiu i życiu drugiego człowieka.

Adresy Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa


Adresy Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Kontakt